Wet waardering onroerende zaken (WOZ beschikking)

De Regionale Belastingsamenwerking bepaalt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet waardering onroerende zaken. Deze waarde staat op uw beschikkings- en aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt.

De WOZ-waarde is de waarde als het pand verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2020.

Aanpak

Op het beschikkings- en aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting staat de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vermeld. Deze aanslag ontvangt u elk jaar.

DigiDDigitaal regelen
De onderbouwing van uw WOZ-waarde vindt u op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingpagina. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox. Dan kunt u snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

Bezwaar

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Geef deze aan via het formulier snelantwoord of scan de QR-code op uw persoonlijke belastingpagina. Dat kan tot 25 maart 2021. 

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 9 april 2021.

Bezwaar maken
Heeft u uw vraag gesteld via het formulier snelantwoord of de QR-code? Dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Bijzonderheden

WOZ-waarde van uw pand
De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of bedrijfspand volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op het beschikkings- en aanslagbiljet. De Regionale belastingsamenwerking bepaalt wat uw woning waard is als het verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2020. We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. De WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt.

Onroerendezaakbelastingen
U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

WOZ-waarden online inzien
Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs (op afspraak).

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.