Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt het huishoudelijk afval in. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet.

Aanpak

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op uw persoonlijke belastingpagina. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox. Dan kunt u snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

Kosten

Alle huishoudens betalen elk jaar een basistarief aan afvalstoffenheffing. Daarnaast is er een tarief per keer dat u afval aanbiedt.

Tarieven:

  • Basistarief afvalstoffenheffing - € 192,00
  • Ondergrondse container (per aanbieding) - € 1,80

Voorwaarden

De opbrengst van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente voor het ophalen en verwerken van het afval. Elk huishouden dat aan de ophaalroute ligt betaalt afvalstoffenheffing. Dit geldt ook als u uw afval nooit meegeeft.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

Bijdrageregeling onvermijdbaar medisch afval
Heeft u door ziekte veel onvermijdbaar medisch afval?  Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Ga naar het product Tegemoetkoming kosten medisch afval.

Bezwaar

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Geef deze aan via het formulier snelantwoord of scan de QR-code op uw persoonlijke belastingpagina. Dat kan tot 25 maart 2021. 

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 9 april 2021.

Bezwaar maken
Heeft u uw vraag gesteld via het formulier snelantwoord of de QR-code? Dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Bijzonderheden

De afvalstoffenheffing wordt in twee delen in rekening gebracht. Het eerste deel bestaat uit het basistarief. Dat betaalt u ook wanneer u uw containers niet aanbiedt om te legen. Na afloop van het jaar ontvangt u het tweede deel: een aanslag voor het aantal aanbiedingen van uw containers.

Rova
Voor meer informatie over afval kunt u terecht bij Rova. Deze afvalbeheerder verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Olst-Wijhe. U vindt hier ook informatie over het scheiden van afval.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs (op afspraak).

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.

Wet- en regelgeving