Onroerendezaakbelastingen

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand. Hoeveel u betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2020 en de hoogte van de tarieven.

Aanpak

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op uw persoonlijke belastingpagina. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox. Dan kunt u snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

Kosten

De onroerendezaakbelastingen is berekend als een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ). Hierbij zijn voor 2021 de volgende percentages gebruikt:

  • Woning: eigenaar - 0,1632%
  • Niet woning: eigenaar - 0,2949%
  • Niet woning: gebruiker - 0,2313%

Voorwaarden

Woning of bedrijfspand in aanbouw
Laat u een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaalt u hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of u dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing
De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het hele jaar betalen.

Bepaling tarieven
De gemeenteraad bepaalt de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zoveel waard is als uw pand. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelastingen. Hierin staat de vastgestelde waarde van uw pand vermeld. 

Bezwaar

Tot en met 9 april 2021 kon je bezwaar maken tegen de onroerendezaakbelasting. Momenteel is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs (op afspraak).

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.