Toeristenbelasting

Als u een plek heeft waar gasten kunnen overnachten, zoals een camping, hotel of AirBnB, dan moet u toeristenbelasting betalen aan de gemeente. De toeristenbelasting mag u doorberekenen aan de gasten die bij u verblijven. U moet hiervoor per gast het aantal overnachtingen registreren, daarover betaalt u toeristenbelasting.

Let op: maakt u bij vaststelling van de toeristenbelasting gebruik van het forfait? Het forfait komt met ingang van het belastingjaar 2021 te vervallen. Vanaf 2021 dient u het werkelijk aantal overnachtingen bij te houden.

Gaat u zelf kamperen of overnacht u in een hotel?
Dan vindt u het bedrag van de toeristenbelasting (meestal) terug op de factuur.

Aanpak

U betaalt toeristenbelasting over het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het gaat hierbij om het aantal overnachtingen per persoon.

Belastingplichtig?
Voldoet u aan de voorwaarden en bent u belastingplichtig? Geef dit aan ons door en stuur een e-mail naar belastingen@dowr.nl. Vermeld hierbij:

 • Uw naam;
 • Uw adresgegevens; en
 • Adresgegevens van de accommodatie.

Jaarlijkse aangifte
Als u belastingplichtig bent, moet u aangifte toeristenbelasting doen. Hiervoor ontvangt u bij het begin van elk jaar een aangifteformulier. Op dit aangifteformulier geeft u het totaal aantal overnachtingen van voorgaand kalenderjaar door (de toeristenbelasting wordt achteraf geheven). Bij dit aangifteformulier levert u onderstaande bewijsstukken in, zoals:

 • een ingevuld nachtverblijfregister;
 • een uitdraai van uw eigen registratiesysteem; of
 • een accountantsverklaring.

Nachtverblijfregister/eigen registratie
In het nachtverblijfregister houdt u bij wie bij u zijn komen te overnachten. In plaats van een nachtverblijfregister mag u ook een eigen registratiesysteem bijhouden, waarin u per gast de volgende gegevens noteert:

 • naam, adres en woonplaats;
 • aankomst- en vertrekdatum; en
 • totaal aantal overnachtingen.

Deze gegevens registreert u intern. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij calamiteiten in de gemeente en bij controles naar de juistheid van uw aangifte. Wanneer u het ingevulde nachtverblijfregister of een uitdraai van uw eigen registratiesysteem bij ons als bewijsstuk bij het aangifteformulier inlevert, hou er dan rekening mee dat (vanwege AVG regelgeving) per persoon alleen onderstaande gegevens zichtbaar zijn:

 • woonplaats;
 • aankomst- en vertrekdatum; en
 • totaal aantal overnachtingen.

Tot slot
Op het aangifteformulier dat u van ons ontvangt, staat vermeld waar u de ingevulde aangifte en het bewijsstuk in moet leveren. U ontvangt vervolgens automatisch een aanslag toeristenbelasting.

Kosten

De hoogte van de toeristenbelasting is als volgt:

 • Tarief 2021 (principebesluit gemeenteraad): € 1,00 per persoon per overnachting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de hoogte van de toeristenbelasting vast in de verordening. Het tarief voor de toeristenbelasting wordt één jaar vooruit bekend gemaakt.

Voorwaarden

U bent belastingplichtig voor de toeristenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U biedt gelegenheid tot verblijf met overnachting. Het gaat hier om alle vormen van verblijf, zoals Airbnb, campings en kamerverhuur.
 • De gasten die bij u overnachten, staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Olst-Wijhe. Over personen die in de BRP van de gemeente Olst-Wijhe staan ingeschreven, bent u geen toeristenbelasting verschuldigd.
 • U ontvangt voor het overnachten een vergoeding. Dit hoeft niet altijd of uitsluitend een vergoeding in geld te zijn.

De toeristenbelasting mag u doorberekenen aan de personen die bij u komen overnachten.

Bezwaar

Bezwaar
U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

 

Bijzonderheden

Opbrengst toeristenbelasting
De opbrengst van de toeristenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente Olst-Wijhe. Een deel daarvan gebruikt de gemeente voor het behoud en onderhoud van o.a. routestructuren en subsidies. De opbrengsten dragen ook bij aan voorzieningen op het gebied van cultuur en economie en aan activiteiten gericht op het verbeteren van het lokale vestigingsklimaat.

Contact

Heeft u vragen over toeristenbelasting?

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.