Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Via automatische incasso kunt u de gemeentelijke belastingen betalen. Hiervoor machtigt u de Regionale Belastingsamenwerking. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening.

 

Aanpak

Online regelen
Voor het afgeven van een doorlopende machtiging, het wijzigen van uw gegevens of het intrekken van uw machting gebruikt u bovenstaande online formulieren. 

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen. Voor het aanvragen machtiging, intrekking of wijziging van een automatische incasso, gebruikt u bovenstaande formulieren of regel het schriftelijk bij onze balies.

Wanneer automatische incasso aanvragen of intrekken?
Op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat de datum waarvoor u moet betalen. Een automatische incasso aanvragen doet u voor deze datum. Een machtiging intrekken kan altijd.

Rekeningnummer gewijzigd?
Geef uw nieuwe rekeningnummer aan ons door. Gebruik hiervoor bovenstaand online formulier: Wijzigen doorlopende machtiging (DigiD).

Voorwaarden

Doorlopende machtiging
Een machtiging voor automatische incasso is doorlopend. Dat betekent dat u volgend jaar geen nieuwe machtiging hoeft af te geven. Als u in het verleden al een machtiging hebt afgegeven, dan staat dit op uw aanslag.

Bedrag kan niet geïncasseerd worden
Heeft u een machtiging tot automatische incasso afgegeven, maar staat er te weinig saldo op uw rekening? Of heeft de bank uw rekening geblokkeerd voor automatische incasso's? Dan kan het bedrag niet geïncasseerd worden. Lukt het voor 1 aanslag twee keer niet om het maandbedrag te incasseren, dan wordt de automatische incasso voor die aanslag gestopt. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Het openstaande bedrag moet u dan voor de laatste vervaldag in één keer betalen. Als die al verstreken is, moet u direct betalen. Hoe u kunt betalen, staat op uw aanslag. Betaalt u te laat? Dan kunt u te maken krijgen met extra kosten.

Uw machtiging tot automatische incasso blijft wel gelden voor de jaren daarna.

Bijzonderheden

Wanneer wordt geincasseerd?
Heeft u de Regionale Belastingsamenwerking toestemming gegeven voor een automatische incasso, dan incasseert zij iedere maand tussen de 25e en 30e. Per belastingjaar betaalt u de aanslag in maximaal 10 termijnen voor bedragen tussen € 30 en € 5.000. Bedragen kleinder dan € 30 of groter dan € 5.000 betaalt u in maximaal 3 termijnen. Ontvangt u de aanslag later in het jaar, dan betaalt u het bedrag verspreid over de resterende maanden van het jaar.

Contact

Hebt u vragen over een automatische incasso of machtiging?