Rioolheffing

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Aanpak

DigiDDigitaal regelen
Kijk voor meer informatie op uw persoonlijke belastingpagina. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox. Dan kunt u snel en veilig betalen via het betaalverzoek (iDeal).

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

Kosten

Tarieven rioolheffing 2021:

  • tot en met 500 m3 waterverbruik - € 231,72
  • tot en met 1500 m3 waterverbruik - € 344,40
  • tot en met 3000 m3 waterverbruik - € 463,56
  • tot en met 5000 m3 waterverbruik - € 562,80
  • voor 5000 m3 of meer - hogere tarieven

Tarieven rioolheffing 2021 (enkel hemelwaterafvoer):

  • tot en met 25 m3 waterverbruik - € 13,20
  • tot en met 50 m3 waterverbruik - € 16,68
  • tot en met 75 m3 waterverbruik - € 26,04
  • tot en met 100 m3 waterverbruik - € 56,04
  • voor 100 m3 of meer - hogere tarieven

Voorwaarden

De Regionale Belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft alleen rioolheffing te betalen voor de maanden die zijn verstreken. Als u de rioolheffing al hebt betaald voor het hele jaar, krijgt u het resterende bedrag terug.

Bezwaar

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Geef deze aan via het formulier snelantwoord  of scan de QR-code op uw persoonlijke belastingpagina. Dat kan tot 25 maart 2021. 

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 9 april 2021.

Bezwaar maken
Heeft u uw vraag gesteld via het formulier snelantwoord of de QR-code? Dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs (op afspraak).

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.

Wet- en regelgeving