Reclamebelasting

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard.

Belangrijk om te weten is dat:

  • de gemeente geen onderscheid maakt tussen particuliere en openbare grond;
  • u meestal ook een omgevingsvergunning nodig heeft om reclame te plaatsen;
  • u voor reclame boven grond van de gemeente ook precariobelasting moet betalen.

Kosten

De reclamebelasting wordt in 2021 geheven naar een vast bedrag van € 510,00 per vestiging waar één of meer reclameobjecten zijn aangebracht of verplaatst.

Bezwaar

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen. Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag? Geef deze aan via het  formulier snelantwoord  of scan de QR-code op uw persoonlijke belastingpagina. Dat kan tot 25 maart 2021. 

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 9 april 2021.

Bezwaar maken
Heeft u uw vraag gesteld via het  formulier snelantwoord of de QR-code? Dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs (op afspraak).

U kunt uw vragen over onroerendezaakbelastingen ook stellen via WhatsApp.