Reinigen openbare weg

Het is belangrijk om straten en goten schoon te houden. We vegen daarom met regelmaat onze straten. Om goed te kunnen vegen is het prettig als de goten vrij zijn van obstakels (voertuigen, aanhangers, etc.). In het onderstaande schema kunt u zien wanneer er bij u in de buurt geveegd wordt. Wilt u er deze periode rekening mee houden dat u de goten vrijhoudt? Het kan voorkomen dat wij om praktische redenen van het schema afwijken. We vegen niet standaard alle straten. Aan de hand van gemaakte afspraken bekijkt de chauffeur in welke straten het noodzakelijk is om te vegen.

Aanpak

Digitaal regelen
Maak online een melding.U krijgt van ons een meldingsnummer, waarmee u uw melding kunt volgen. Wij houden u per e-mail op de hoogte van de status van uw melding.

Schriftelijk regelen
U kunt ook schriftelijk uw melding aan ons doorgeven.

Aan de balie regelen
U kunt uw melding bij het klantcontactcentrum doorgeven.

Contact

Heeft u vragen over het reinigen van openbare wegen?

Is er sprake van een gevaarlijke situatie door bijvoorbeeld olie op de weg?
Meldt dit direct telefonisch bij het klantcontactcentrum. Ga voor contactgegevens buiten kantoortijden naar onze openingstijden.

Uitvoerende instantie

De ROVA veegt voor ons. We stemmen de planning zo nauwkeurig mogelijk af, maar er kunnen altijd nog wijzigingen komen. Kijk daarom altijd op dit schema voor de meest actuele planning. Het gaat hier om de reguliere veegrondes. Daarnaast hebben we bladveegrondes. Als de bladeren van de bomen vallen vegen we extra rondes. Ook deze ziet u in het schema in de bijlage.