Reclamefonds sport

Sportverenigingen die grootgebruiker zijn van Sporthal De Hooiberg te Olst kunnen een subsidie aanvragen voor het Reclamefonds sport. Georganiseerde incidentele activiteiten of evenementen die gelieerd zijn aan Sporthal De Hooiberg komen hiervoor in aanmerking. De activiteit moet voldoen aan vastgestelde criteria. 

Invloed uitbraak coronavirus op jaarlijkse en eenmalige subsidies
De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1000,- of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
  • er een extra presentatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Aanpak

Als grootgebruiker van Sporthal de Hooiberg. Of gezamenlijk met andere gebruikers kunt u subsidie aanvragen voor een activiteit die u wil organiseren.

Digitaal regelen
Vraag online een een subsidie Reclamefonds sport aan. Nadat u uw aanvraag hebt verstuurd, ontvangt u een bevestiging.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een subsidie Reclamefonds sport aanvragen. U kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een subsidie Reclamefonds sport aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Termijn

Dien uw aanvraag voor het Reclamefonds sport tenminste 6 weken voor aanvang van de activiteit bij ons in. U ontvangt binnen 4 weken een beslissing op uw verzoek.

Voorwaarden

In de beleidsregels Reclamefonds sport staan de criteria verder uitgewerkt. 

Bezwaar

Bent u het niet eens et onze beslissing op uw verzoek? Dan kun u bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe u dit kunt doen.

Contact

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie Reclamefonds sport? Vul dan het informatieformulier subsidies in. U ontvangt van ons een reactie of u mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Hebt u vragen over een subsidie Reclamefonds sport?