Incidentele subsidie

Sommige activiteiten of projecten verdienen het om een steuntje in de rug te krijgen. Vooral voor Wij initiatieven die het economische, sociale en culturele leven in de regio versterken.

Hebt u een goed idee waardoor de leefbaarheid in uw omgeving verbeterd?
Deel uw idee met ons. Misschien komt u in aanmerking voor een incidentele subsidie. Een goed idee verdient uitvoering! Ook kunnen wij ondersteuning bieden door met u mee te denken en ons netwerk te gebruiken. Twijfelt u voor welke subsidie u in aanmerking komt? Vul dan het informatieformulier subsidies in. Dan kijken wij met u mee.

Invloed uitbraak coronavirus op jaarlijkse en eenmalige subsidies
De coronacrisis treft iedereen, ook gesubsidieerde instellingen. Er zijn allerlei partijen die een jaarlijkse of eenmalige subsidie ontvangen voor activiteiten die zij uitvoeren. Door de crisis kan het niet voor iedere partij mogelijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn over de subsidie na te komen. Binnenkort inventariseren wij in hoeverre de partijen hun prestatieafspraken niet kunnen nakomen door de crisis. Hierbij gaat het om partijen die een eenmalige of jaarlijkse subsidie van € 1000,- of meer ontvangen. Als het nodig is, wordt er samen met de verantwoordelijk portefeuillehouder een maatwerkoplossing aangeboden. Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze situatie overmacht is. Als partijen de afspraken (voor een deel) niet kunnen nakomen in 2020, dan kan:

  • de subsidie (deels) worden teruggevorderd
  • de terug te vorderen subsidie in mindering worden gebracht op de subsidie van 2021
  • er een extra presentatie worden verwacht in 2021 bovenop de jaarafspraken van 2021
  • de subsidie ongemoeid blijven; dan zijn er dus geen gevolgen voor de ontvangende partij

Vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Aanpak

Wij toetsen initiatieven onder andere op haalbaarheid, continuïteit, duurzaamheid, draagvlak en toegankelijkheid. Maar ook of het plan van maatschappelijk belang is voor de buurt, wijk of kern op zowel korte als lange termijn. Daarnaast kijken we naar de verhouding gemeentelijke subsidie en of andere financieringsbronnen, zoals andere subsidies, fondsen en sponsoren voldoende zijn onderzocht. Wij stimuleren graag om het draagvlak te vergroten.

Digitaal regelen
Vraag online een subsidie aan met behulp van het online subsidieformulier.

Contact

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een incidentele subsidie? Vul dan het informatieformulier subsidies in. U ontvangt van ons een reactie of u mogelijk voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komt.

Hebt u vragen over een incidentele subsidie?