Basisregistratie personen, informatieverzoek

In de basisregistratie personen (BRP) staan je persoonsgegevens, zoals je burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt jouw persoonsgegevens. Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP, bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Wil je weten welke instellingen je gegevens krijgen? Ga dan naar de site Wie krijgt mijn gegevens.

Wil je niet dat anderen jouw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan.

Aanpak

Je vraagt de persoonsgegevens aan bij de gemeente. Je kunt kosteloos bij de gemeente waar je woont jouw eigen persoonsgegevens inzien in de basisregistratie personen.

Schriftelijk regelen
Als je een informatieverzoek doet, geef je aan waar je de persoonsgegevens voor nodig hebt. Geef zoveel mogelijk informatie van de persoon waarvan je informatie op vraagt. Je hebt hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je dit regelen. Maak hiervoor online een afspraak

Termijn

Wij verlenen binnen 4 weken inzage in de gegevens.

Voorwaarden

Je mag de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Je krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals naam, adres en woonplaats.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heb je vragen over een informatieverzoek?