Basisregistratie personen, uittreksel

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een uittreksel staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig hebt.

Hou ook rekening met het volgende:

  • U kunt een uittreksel voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben (en een geldig identiteitsbewijs van de ander en uzelf).
  • Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals een Bewijs van in leven zijn of een internationaal ofwel meertalig uittreksel BRP.
  • Een uittreksel en een afschrift zijn niet hetzelfde.

Aanpak

DigiDDigitaal regelen
Vraag online een uittreksel aan met behulp van uw DigiD inloggegevens. Het uittreksel ontvangt u binnen 3 werkdagen op uw huisadres.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een uittreksel bij ons aanvragen.

Aan de balie regelen
Voor het aanvragen van een uittreksel bij het klantcontactcentrum hebt u onderstaande stukken nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • voldoende geld (u kunt contant of met uw pinpas betalen.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen?
Neem dan ook onderstaande stukken mee:

  • een schriftelijke machtiging;
  • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Kosten

Een uittreksel BRP kost € 11,20.

Termijn

U ontvangt het uittreksel binnen 3 werkdagen op uw huisadres, wanneer u het uittreksel met behulp van uw DigiD inloggegevens hebt aangevraagd.

Hebt u het uittreksel direct nodig, bezoek dan het klantcontactcentrum. Dan krijgt u het uittreksel direct mee.

Contact

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Hebt u vragen over een uittreksel uit de basisregistratie personen?