Zorgkosten

Wij kennen een tegemoetkoming in zorgkosten. De tegemoetkoming in zorgkosten bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van het verplicht eigen risico en/of een tegemoetkoming in de kosten van uw aanvullende ziektekostenverzekering.

Tegemoetkoming verplicht eigen risico

Heeft u uw verplicht eigen risico volledig besteed? Dan kunt u hiervoor jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van uw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing (het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee). U moet de aanvraag binnen drie maanden nadat uw zorgverzekeraar heeft laten weten dat u uw verplicht eigen risico volledig heeft besteed bij ons indienen. 

Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering 

Wanneer u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, kunt u een tegemoetkoming in deze kosten aanvragen voor het huidige kalenderjaar. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 400,-. Neemt u deel aan de gemeentepolis? Dan ontvangt u automatisch een tegemoetkoming.

Aanpak

Schriftelijk regelen 

U kunt schriftelijk bijzondere bijstand aanvragen. U kunt hiervoor het pdf-bestand gebruiken. 

Stuur daarbij de volgende bewijsstukken mee: 

  • kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)  
  • inkomensspecificaties van de laatste maand  
  • bankafschriften van alle rekeningen van de afgelopen maand  
  • overige vermogensgegevens, zoals lijfrentepolissen 
  • schuldenoverzicht  
  • een overzicht waaruit blijkt dat u uw verplicht eigen risico volledig heeft besteed en/of uw polisblad van het huidige kalenderjaar 

Als u een uitkering van ons ontvangt  of in het afgelopen jaar eerder uw inkomens- en vermogensgegevens heeft aangeleverd, hoeft u dit niet bij de aanvraag te voegen. 

Aan de balie regelen 

Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u de tegemoetkoming aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met Financiën de Baas. U kunt ook langskomen tijdens de inloopspreekuren van Financiën de Baas. Dit inloopspreekuur is op dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur in het SPOC in Wijhe en op vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur in het Holstohus in Olst.

Termijn

Een aanvraag handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn is 8 weken.

Voorwaarden

U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld om het eigen risico zelf volledig te betalen. Dit houdt in dat u geen vermogen mag hebben boven de vermogensgrens die voor u geldt. Met het eventuele vermogen in uw eigen woning houden wij geen rekening. Wel houden wij rekening met uw inkomen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Neem online contact met ons op: