Zienswijze

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar je het niet mee eens bent. Je kunt dan jouw mening geven, dit heet een zienswijze. Je kunt jouw zienswijze bijvoorbeeld indienen als jouw buurman bouwplannen heeft en je het daar niet mee eens bent. Of je bent het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

Een zienswijze kun je alleen indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Deze plannen zijn nog niet goedgekeurd. De gemeente publiceert op overheid.nl (officiële bekendmakingen) onze plannen en besluiten. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. Wij kunnen jouw mening nog meenemen in het definitieve besluit, maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Aanpak

Je kunt jouw zienswijze schriftelijk of mondeling aan ons doorgeven. Je kunt alleen mondeling een zienswijze indienen, wanneer dit in de publicatie vermeld staat. Dien jouw zienswijze binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit of ontwerpplan bij ons in.

Schriftelijk regelen
Zet het volgende in jouw zienswijze:

  • Jouw naam en adres
  • Het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar je het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op)
  • Waarom je het niet eens bent met het ontwerp
  • De datum waarop je de zienswijze schrijft
  • Jouw handtekening
  • Eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Van jouw schriftelijke zienswijze krijg je een ontvangstbevestiging.

Aan de balie regelen
Wil je mondeling jouw zienswijze doorgeven? Neem dan telefonisch contact op met Publiekszaken. Wij maken een dan een verslag van jouw mondelinge zienswijze. Dit verslag onderteken je.

Voorwaarden

Je kunt voor iemand anders een zienswijze indienen. Je hebt dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Bezwaar

Je kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als je eerder jouw zienswijze hebt gegeven. Je gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan ga je in beroep bij de Raad van State.

Je hebt 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Contact

Heb je vragen over een zienswijze?