Wet openbaarheid van bestuur, informatieverzoek

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten. Wij geven u de informatie op de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Aanpak

Geef in uw verzoek aan:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt hebben.
 • Welke documenten u wilt bekijken.
 • Op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

U kunt schiftelijk of mondeling een verzoek indienen. U kunt geen verzoek indienen per e-mail. U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben. U doet uw verzoek om informatie bij de gemeente.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een Wob-verzoek. Wel kunnen wij leges in rekening brengen voor de kopieerkosten.

Termijn

Een Wob-verzoek handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek indienen voor informatie. Er zijn uitzonderingen op de stukken die u mag inzien. Dit zijn bijvoorbeeld documenten:

 • Die over de staatsveiligheid gaan.
 • Waardoor de koning en regering in gevaar komen.
 • Waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan.
 • Waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens).

Ook kan de gemeente ervoor kiezen de informatie niet openbaar te maken als er een gevaar dreigt voor:

 • Handelsrelaties met andere landen of organisaties, en de economische belangen van de overheid.
 • Strafzaken.
 • Inspectie, controle en toezicht door de overheid.
 • Als de aanvrager voordeel krijgt door voorkennis.

Contact

Hebt u vragen over een Wob-verzoek?