Voorlopige voorziening aanvragen

Als je een bezwaar- of beroepschrift hebt ingediend, betekent dit niet dat het besluit waar je tegen verzet, niet meer mag worden uitgevoerd. Een beroepschrift heeft dus geen opschortende werking. Wil je op korte termijn het besluit tegenhouden, omdat je door de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig in jouw belangen wordt geschaad? Je kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. In jouw verzoekschrift aan de rechtbank geef je duidelijk de spoedeisendheid van jouw verzoek aan. Jouw verzoek wordt vervolgens in een spoedprocedure behandeld.

Aanpak

DigiDDigitaal regelen
Je kunt online een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Overijssel met behulp van jouw DigiD inloggegevens.

Contact

Heb je vragen over een voorlopige voorziening?

Neem dan contact op met de rechtbank of ga naar www.rechtspraak.nl.