Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring vermeldt dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht in het onderwijs, de kinderopvang en het personenvervoer. Ook voor aanvraag van bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn.

Bij COVOG geregistreerde organisaties kunnen voor hun vrijwilligers een digitale aanvraag doen. Kijk hiervoor op de website van Justis. Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen voor rechtspersonen. U vraagt deze dan rechtstreeks aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Aanpak

Aan de balie regelen
Bij uw aanvraag hebt u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een ingevuld aanvraagformulier;
  • voldoende geld. U moet de Verklaring omtrent het gedrag betalen bij de aanvraag. Aan de balie kunt u contant of met uw pinpas betalen.

U vraagt een Verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Wilt u uw aanvraag elektronisch indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG.

Staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente?
Vraag uw VOG dan aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis

Kosten

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35. De elektronische Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35. De VOG voor bedrijven kost € 207,00.

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Bent u vrijwilliger en werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunt u gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Uw vrijwilligersorganisatie moet zich hiervoor wel aanmelden voor de Regeling gratis VOG. Zowel het aanmelden van de vrijwilligersorganisatie als het aanvragen van de gratis VOG door een vrijwilliger moet digitaal en kan via de website https://www.gratisvog.nl/. Meer informatie over deze regeling en alle voorwaarden vindt u op de website van Justis.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Termijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd.

Hebt u wel eens iets strafbaars gedaan?
Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit in relatie met het doel of de functie die u gaat vervullen, de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag in de weg staat. Een nog openstaande geldboete of taakstraf kan ook van invloed zijn.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Bijzonderheden

Iedereen die werkt in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) inleveren.

Contact

Hebt u vragen over een Verklaring omtrent het gedrag?