Trouwplannen, melding

U kunt zelf een trouwlocatie kiezen, als u met elkaar wilt trouwen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Maak voor het melden van uw trouwplannen een afspraak bij het klantcontactcentrum. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. Krijgt u toestemming, dan kunt u met elkaar trouwen.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland trouwen? Lees dan de informatie op de pagina: Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont.

Aanpak

Aan de balie regelen
Bij het melden van uw trouwplannen kunnen wij onder andere vragen om:

  • Een geboortebewijs.
  • Een toestemmingsbewijs, bijvoorbeeld voor minderjarigen en mensen die onder toezicht (curatele) staan.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een afschrift basisregistratie personen (met daarin een verklaring van burgerlijke staat en nationaliteit).
  • Gegevens van de getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijzen.

Wat u nodig heeft bij het melden van uw trouwplannen kan verschillen. Neem daarom altijd eerst contact op met het klantcontactcentrum.

Kosten

Uw trouwplannen melden is gratis.

Termijn

De melding is 1 jaar geldig. Er moeten minimaal 2 weken zitten tussen het melden van uw trouwplannen en uw trouwdatum.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een huwelijk zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan;
  • U bent niet getrouwd en staat ook niet geregistreerd als partner;
  • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter;
  • Eén van de twee partners moet Nederlander zijn of in Nederland wonen;
  • U en uw partner zijn geen directe familie van elkaar. (Geen ouder of kind, grootouder of kleinkind, broer of zus, halfbroer of halfzus en neef of nicht).

Contact

Voor het melden van uw trouwplannen moet u een afspraak maken bij het klantcontactcentrum. Een melding vindt plaats tijdens openingstijden van het klantcontactcentrum. Een melding doet u samen met uw toekomstige partner, bij voorkeur in de gemeente waar u gaat trouwen.

Heeft u vragen over een huwelijksaangifte?