Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier wel trouwen. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U meldt uw trouwplannen bij de gemeente Den Haag. Dit geldt ook voor een melding van een  geregistreerd partnerschap. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw trouwdag tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente Den Haag controleert of u met elkaar mag trouwen.

Aanpak

Wat u nodig heeft bij het melden van uw trouwplannen kan verschillen. Neem daarom altijd contact op met de gemeente Den Haag. Zij kunnen u precies vertellen wat u mee moet nemen. Dit kan zijn:

  • geboortebewijs;
  • toestemmingsbewijs. Dit is bijvoorbeeld nodig voor minderjarigen en degenen die onder toezicht (curatele) staan;
  • geldig identiteitsbewijs;
  • de gegevens van de getuigen;
  • bewijs dat u in het buitenland woont.

Kosten

Uw trouwplannen melden is gratis.

Voorwaarden

Voorwaarden zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind hebt of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan;
  • U bent niet getrouwd en staat ook niet geregistreerd als partner;
  • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter;
  • Eén van de twee partners moet Nederlander zijn of in Nederland wonen.
  • U en uw partner zijn geen directe familie van elkaar. (Geen ouder of kind, grootouder of kleinkind, broer of zus, halfbroer of halfzus en neef of nicht).

Contact

U meldt uw trouwplannen bij de gemeente Den Haag.