Trouwen in het buitenland, verklaring

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen welke verklaring u in welk land nodig hebt. Ook hebt u niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. 

Aanpak

U hebt de volgende documenten van u en uw partner nodig voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid:

  • geldig identiteitsbewijs;
  • afschrift van de geboorteakte;
  • uittreksel van de basisregistratie personen (BRP), met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat.

Als u eerder bent getrouwd:

  • een echtscheidingsakte of een overlijdensakte.

U kunt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij het klantcontactcentrum.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 24,30 en een uittreksel van de BRP kost € 11,20.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit;
  • u of uw partner staat in Olst-Wijhe ingeschreven of Olst-Wijhe was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Contact

U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid altijd persoonlijk aan.

Hebt u vragen over een verklaring van huwelijksbevoegdheid?