Storten asbestafval

Als particulier mag u in de gemeente Olst-Wijhe maximaal 35 m² asbestafval storten bij ROVA. Dit afval mag niet bij het huishoudelijke of grof afval worden gezet. 

Aanpak

Sloopmelding
Voldoet aan de bovenstaande voorwaarden? Dan doet u een melding via het Omgevingsloket Online. U doet de melding minimaal 4 weken voor u start met de werkzaamheden. Uw melding wordt beoordeeld. Als uw melding akoord is, dan ontvangt u een 'acceptatie sloopmelding. Deze goedkeuring neemt u mee als u het asbestafval gaat storten bij ROVA.

Particulier per kadastraal perceel aanbieden

 • Op vertoon van het formulier 'acceptatie sloopmelding” is gratis door de gemeente beschikbaar gesteld asbestfolie (PE folie 0,2 mm) op het milieubrengstation verkrijgbaar.
 • Afhankelijk van de keuze van de gemeente worden ook Persoonlijke Beschermings Maatregelen eenmalig gratis beschikbaar gesteld op vertoon van de sloopmelding (een mondkapje, een overall (geschikt voor asbestverwijdering) en handschoenen).
 • Inwoners hebben de mogelijkheid om gratis eenmalig (de registratie hiervan ligt bij de gemeente, eventuele toetsing bij gemeente en/of Omgevingsdienst) per adres maximaal 35m² asbesthoudend materiaal met een maximaal gewicht van 600 kilogram (gebaseerd op 35m²) naar het milieubrengstation te brengen op voorwaarde dat:
 • de acceptatie sloopmelding wordt getoond
 • én –waar deze wordt gebruikt- de milieupas aangeboden wordt.
 • Ook overig asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal kan worden aangeboden, mits dubbel verpakt in handzame pakketten (bijvoorbeeld bloembakken, brandschotten, brandwerende beplating en andere toepassingen waarin asbest is verwerkt).
 • ROVA administreert alle stortingen van asbest door particulieren op postcode, huisnummer en kilogrammen (hier kunnen aanpassingen voor weegbrug en huidige tariefgroepen uit volgen) en kan dit desgevraagd overleggen aan de gemeente.
 • Het asbest moet volgens de voorschriften dubbel worden verpakt in doorzichtig PE-folie (0,2mm dik) in handzame pakketten en door de ontdoener zelf worden gelost in de hiervoor bestemde asbestcontainer op het milieubrengstation.
 • De extra tonnen asbest worden dan via de eindafrekening van ROVA verrekend met de gemeente.

Kijk voor meer informatie over het storten van asbestafval en de sloopmelding, op de pagina's over asbest en Gebouw of woning slopen.

Kosten

Tot 35m² kunt u asbestafval gratis bij ROVA storten. Hebt u meer dan 35m² asbestafval? Dan zijn de kosten voor het verwijderen en afvoeren voor uw eigen rekening.

Voorwaarden

Wilt u asbestafval storten, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • u bent particulier
 • u heeft minder dan 35 m² asbestafval
 • uw afval is hechtgebonden of geschroefd asbest
 • uw asbestafval is in contact geweest met de buitenlucht
 • u moet uw acceptatiebrief sloopmelding meenemen (zie kopje 'Aanpak')

Bijzonderheden

U kunt (binnenkort) bij de gemeente gratis beschermende kleding en verpakkingsmateriaal krijgen bij de gemeentelijke balie in het Holstohus en bij de balie in het gemeentehuis in Wijhe.

Wet- en regelgeving