Stempas, oproep om te stemmen

Stemmen bij verkiezingen kan alleen met een stempas. Uw stempas krijgt u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd. Gebruik uw pas om in een van de stembureaus in Olst-Wijhe te stemmen. U moet zich hiervoor wel kunnen legitimeren.

Hebt u geen stempas ontvangen?
Controleer bij de gemeente of u wel ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP).

Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Laat uw stempas eerst omzetten in een kiezerspas.

Wilt u een ander voor u laten stemmen?
Dan moet u die persoon daartoe machtigen.

Aanpak

Om te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:

  • uw stempas;
  • uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

U krijgt uw stempas automatisch thuisgestuurd.

Termijn

U krijgt uw stempas uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen thuisgestuurd.

Voorwaarden

U krijgt een stempas als:

  • u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP);
  • u 18 jaar of ouder bent;
  • u niet uitgesloten bent van kiesrecht.

Extra voorwaarde bij Tweede Kamer en provinciale verkiezingen is dat u Nederlander bent.

Om te kunnen stemmen bij verkiezingen voor de gemeenteraad moet u in de gemeente wonen. Bij de provinciale verkiezingen moet u in de provincie wonen.

Als u geen Nederlander bent, mag u stemmen voor de gemeenteraad als:

  • u een EU-burger bent,
  • u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt, en
  • u minstens vijf aaneengesloten jaren rechtmatig in Nederland woont.

Contact

Hebt u geen stempas ontvangen? Bent u uw stempas kwijt? Of hebt u vragen over uw stempas?