Pasfoto richtlijnen

Voor de Nederlandse identiteitsbewijzen (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs) moet u een kleurenpasfoto inleveren die aan strenge eisen voldoet. Zo mag de kleurenpasfoto op het moment van aanvraag maximaal 6 maanden oud zijn en een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager zijn. Lees verder voor alle eisen.

Voorwaarden

De belangrijkste eisen zijn:

  • Uw hoofd moet recht van voren zijn gefotografeerd;
  • De achtergrond is egaal en lichtgrijs, lichtblauw of wit;
  • U moet een neutrale blik hebben;
  • Uw ogen zijn volledig zichtbaar;
  • U moet recht in de camera kijken;
  • Uw mond is gesloten;
  • Uw hoofd moet onbedekt zijn (tenzij u schriftelijk kunt aantonen dat godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische redenen dit onmogelijk maken);
  • Is uw hoofd wel noodzakelijk bedekt? Dan moet uw gezicht goed zichtbaar blijven;
  • U heeft geen schaduw van uw bril in uw gezicht.

Het is belangrijk dat u vooraf controleert of uw foto aan deze eisen voldoet.

Contact

Hebt u vragen over pasfoto richtlijnen?