Omzetting partnerschap in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u dit omzetten in een huwelijk. U kunt bij ons persoonlijk en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Maak voor het omzetten een afspraak bij het klantcontactcentrum. U hoeft niet in ondertrouw. U kunt vragen om een ceremonie, bijvoorbeeld in de trouwzaal. Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. Wel worden er dan kosten in rekening gebracht. Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap met een akte van omzetting (de flitsscheiding) is vanaf maart 2009 niet meer mogelijk.

Kinderen
Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

Automatisch gemeenschap van goederen
Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw notaris.

Aanpak

Aan de balie regelen
Neem bij het omzetten van uw partnerschap in een huwelijk onderstaande stukken mee:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap;
  • een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden.

Kosten

De kosten van een huwelijk in het gemeentehuis of bij een alternatieve locatie zijn:

  • woensdag en vrijdag tussen 8.00 uur en 9.00 uur (gemeentehuis Wijhe) - € 0,00
  • maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur - € 343,05
  • maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur - € 514,70
  • op zaterdagen en niet werkdagen - € 514,70
  • trouwboekje/partnerschapsboekje (luxe uitvoering) - € 12,70
  • trouwboekje/partnerschapsboekje ((kunst)lerenuitvoering) - € 31,00
  • ambtelijke getuigen (per getuige) - € 22,35

Termijn

Op het moment dat u de akte van omzetting ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk.

Contact

U regelt de omzetting bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Olst-Wijhe als u of uw partner in Olst-Wijhe ingeschreven staat. U kunt bij ons persoonlijk en in elkaars bijzijn de akte van omzetting tekenen. Wilt u een uitgebreide ceremonie? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum. Wonen u en uw geregistreerd partner in het buitenland? En heeft één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan gebeurt de omzetting bij de gemeente Den Haag.

Heeft u vragen over het omzetten van een partnerschap?