Omgevingsvergunning

Wil je iets (ver)bouwen of slopen? Je bedrijf uitbreiden, een boom kappen of een in- of uitrit aanleggen? Of wil je iets anders in je omgeving veranderen? Dan heb je daar misschien een omgevingsvergunning voor nodig. Bestaat je plan uit verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe schuur én het kappen van een boom? Dan heb je ook verschillende toestemmingen nodig. Je kan alles in één keer aanvragen via het Omgevingsloket. Soms heb je geen vergunning nodig, maar moet je wel een melding doen.

Direct regelen

Aanpak

Digitaal regelen

Een omgevingsvergunning vraag je aan in het Omgevingsloket. Hier kun je ook een vergunningcheck doen. Je ziet dan meteen of je een vergunning moet aanvragen of dat je een melding moet doen.
Weet je niet zeker of je een vergunning kunt aanvragen voor je plan? Dien dan eerst een conceptverzoek bij ons in. Wij beoordelen dan wat wel en niet mogelijk is en laten jou dat weten. Bij ingewikkelde plannen nodigen we je uit bij een vooroverleg

Participatie bij een omgevingsvergunning

Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen, is het handig als je al met participatie aan de slag bent gegaan. Wij vragen aan je of je belanghebbenden hebt betrokken, op welke manier je dat hebt gedaan en wat je met de resultaten hebt gedaan. Als je plan uiteindelijk wordt beoordeeld, kijken wij ook naar de participatie. Wij helpen je graag op weg met ons Stappenplan Participatie.

 

Kosten

Het doen van een melding is gratis. Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan betaal je legeskosten. De hoogte van de leges is afhankelijk van je aanvraag. Kijk voor meer informatie op Overheid.nl

 

Termijn

Een omgevingsvergunning kent twee procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Voor de meeste plannen geldt de reguliere procedure.

Bij de reguliere procedure krijg je de beslissing op je aanvraag binnen 8 weken. Daarna is er nog  bezwaar en beroep mogelijk. De beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd.

De uitgebreide procedure geldt alleen in bijzondere gevallen. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd.

Voorwaarden

De voorwaarden waar je aan moet voldoen hangen af van de werkzaamheden die je wil uitvoeren. Bij het doen van de vergunningcheck en het indienen van de aanvraag in het Omgevingsloket kom je de voorwaarden vanzelf tegen.

Bezwaar

Bij de reguliere procedure

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure

Je kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken. Ben je niet eens met de beantwoording van je zienswijze? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kun je hoger beroep aantekenen bij de Raad van State. 

Contact

Heb je vragen?