Nadeelcompensatie

Ben je onevenredig benadeelt door de gemeente? Of heb je schade door een besluit of handeling van de gemeente? Dan kun je compensatie aanvragen.
 

Direct regelen

 
De gemeente kan een besluit nemen dat sommige mensen of organisaties onevenredig benadeelt, maar voor de rest van de gemeente een voordeel oplevert. Bijvoorbeeld als er werkzaamheden in jouw straat zijn die lang duren waardoor klanten jouw bedrijf slecht kunnen bereiken. 
 
De gemeente doet dan niets wat volgens de wet niet mag. Maar het is misschien niet redelijk dat je de financiële nadelen alleen

Aanpak

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze per e-mail of per post naar ons toe. Je mag het ook inleveren bij de balie in het gemeentehuis. 

Kosten

Een aanvraag voor nadeelcompensatie kost € 300,--

Termijn

De gemeente heeft 6 maanden de tijd om jouw aanvraag te behandelen. Deze termijn kan worden verlengd, bijvoorbeeld als er meer bewijsstukken nodig zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie moet je onder andere aan deze voorwaarden voldoen:
  • Je hebt schade of verlies van inkomsten.
  • Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en jouw schade.
  • De schade behoort niet tot het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. 
  • Je hebt nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade gekregen.
  • Je vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de schade is opgetreden of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden. 

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Contact

Heb je vragen?