Inschrijving kavelwinkel

Als de gemeente bouwkavels te koop heeft, kunt u wellicht een kavel kopen voor de bouw van een eigen woning. U vindt alle beschikbare kavels in onze gemeente in de kavelwinkel.

Aanpak

Schriftelijk regelen
U kunt zich inschrijven voor een kavel met het inschrijfformulier. Vul deze volledig in en lever het bij ons in.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u dit regelen. Vergeet niet het legitimatiebewijs van de koper(s) mee te nemen.

Kosten

  • € 50,- inschrijvingskosten (pinnen is mogelijk). Tegelijkertijd te betalen met het inleveren van het inschrijfformulier.
  • € 250,- borgsom voor het reserveren van de kavel. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de koopsom van de kavel als u de kavel daadwerkelijk koopt.

Voorwaarden

Inschrijving gaat volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hierbij is de dag van inschrijving (en niet het tijdstip) bepalend. Zijn er voor een bepaalde kavel meer inschrijvingen op één dag dan wordt er geloot.

Krijgt u een woningbouwkavel toegewezen, dan ontvangt u een reserverings-/koopovereenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de door u gekozen kavel te reserveren onder de daarin gestelde voorwaarden. U betaalt een borgsom van € 250,00. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de koopsom van de kavel als u de kavel daadwerkelijk koopt.

Na ontvangst van de getekende reserverings-/koopovereenkomst en de borgsom, sturen wij u het definitieve verkoopbesluit toe. Bekijk de uitgiftevoorwaarden voor kavels in onze gemeente. Hoofdstuk 1 en 2 zijn altijd van toepassing. In de reserverings-/koopovereenkomst wordt aangegeven welke uitgiftevoorwaarden van hoofdstuk 3 van toepassing worden verklaard.

Contact

Heeft u vragen over de aankoop van een kavel?