Hulp bij het huishouden

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de zorg voor een thuiswonend gehandicapt kind. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. De Huishoudelijke hulp in Olst-Wijhe is in 2015 ingrijpend veranderd. U bent in principe zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw woning. Kunt u het huishouden niet zelf schoonhouden en is er niemand in uw omgeving die dit voor u kunt doen? Er is op de particuliere markt hiervoor voldoende aanbod. U kunt al vanaf € 13,50 per uur een hulp inhuren.

Aanpak

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van hulp in de huishouding. Ook kunt u een meldingsformulier Wmo invullen, om hulp in de huishouding aan te vragen.

Voorwaarden

Kunt u de hulp in de huishouding niet betalen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u hier bijzondere bijstand voor ontvangen.

Contact

Hebt u vragen over hulp in de huishouding of bijzondere bijstand?