Groenstroken en restgronden

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen of huren. Ook is het mogelijk gemeentegrond te adopteren. Het is illegaal om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond in gebruik te nemen.

Verkoop groenstroken
Hebt u belangstelling om een stukje gemeentegrond te kopen? Lever dan een verzoek tot aankoop in. Als u belangstelling hebt om een stuk gemeentegrond te kopen, dan kunt u een verzoek tot aankoop indienen. Wij kijken dan of deze grond op onze verkoopkaarten groenstroken staat. Als een groenstrook grenst aan uw woonperceel en deze staat op de verkoopkaart aangemerkt als te verkopen groen dan komt deze strook in principe in aanmerking voor verkoop. We proberen onlogische indeling van particuliere gronden of kanteelvorming te voorkomen.

Huren groenstrook
U kunt in bepaalde gevallen een stuk grond van ons huren. Woont u in een huurhuis en huurden de vorige bewoners ook al gemeentegrond? Dan kunt u de huurovereenkomst van de vorige bewoners niet overnemen. Een huurovereenkomst is namelijk een persoonsgebonden overeenkomst.

Adopteren openbaar groen
Het onderhoudsniveau van openbaar groen is de laatste jaren verlaagd. Maar als u (eventueel samen met uw buren) een stuk openbaar groen wilt onderhouden, om de kwaliteit en de diversiteit van het openbaar groen in stand te houden of te verbeteren, dan is het mogelijk openbaar groen te adopteren. U kunt dan een adoptieovereenkomst met ons sluiten. Wij dragen het onderhoud dan aan u over. De betreffende grond blijft wel openbaar en kan dus geen onderdeel uitmaken van een tuin

Aanpak

Schriftelijk regelen
Lever bij uw aanvraag onderstaande stukken in:

  • uw naam en adres
  • uw e-mailadres en telefoonnummer

Kosten

  • Grond die bezwaard is/ niet openbaar bereikbaar is. - € 35,00
    (Dit is niet van toepassing als de openbare toegankelijkheid tijdelijk wordt beperkt door eerdere verkoop van naastliggend perceel)
  • Grond waar niet op gebouwd mag worden of ook niet leidt tot extra bebouwingsmogelijkheid in het kader van het geldende bestemmingsplan. - € 70,00
  • Grond die bebouwd mag worden of leidt tot extra bebouwingsmogelijkheid op het totale perceel. - € 140,00

Bedragen gelden per vierkante meter, zijn exclusief overdrachtsbelasting en exclusief kosten koper.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • de groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, woning of land, tenzij het adoptie betreft;
  • u koopt de grond in de huidige staat;
  • bij koop mogen er geen kabels en leidingen in betreffende grond liggen.

Contact

Hebt u vragen over het kopen, huren of adopteren van openbaar groen?