Gladheidbestrijding

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom strooien wij bij gladheid de belangrijkste (primaire) wegen, hoofdfietspaden en wegen waar het openbaar vervoer gebruik van maakt. Dit doen we voor u en voor onze hulpdiensten.

Wij voorzien niet alle wegen preventief van strooizout. Wij hanteren de 500/3000 meter regel. Dat houdt in dat woningen die binnen de bebouwde kom liggen niet meer dan 500 meter van een gestrooide route liggen en woningen in het buitengebied niet meer dan 3000 meter van een gestrooide route liggen. 

Aanhoudende gladheid

Houdt de gladheid aan of ligt er sneeuw, dan strooien we meer wegen (achteraf) in onze gemeente. Aan de hand van een meetsysteem van de provincie Overijssel en gegevens van meteoconsult bepalen wij wanneer wij gaan strooien. We kunnen hierdoor goed inschatten wanneer we moeten strooien. Dit kan overdag zijn, maar ook midden in de nacht.

Strooiroute

U kunt onze strooiroute ook online bekijken.

Natstrooiers: beter voor het milieu
Wij maken gebruik van natstrooiers. Natstrooiers zorgen ervoor dat het zou dat het zout nat op de weg wordt aangebracht. Het blijft dan beter op de weg liggen. Daarnaast is er minder strooizout nodig. En dat is weer goed voor het milieu.

 

Aanpak

Blijft het glad op een strooiroute ondanks dat wij hebben gestrooid? Maak online een melding.

Termijn

Wij strooien in de periode van half november tot en met eind maart.

Bijzonderheden

Wat kunt u zelf doen tegen gladheid?

  • Zorg dat uw auto zoveel mogelijk in de parkeervakken staat of als dit mogelijk is op uw eigen terrein/oprit.
  • Probeer uw stoep zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Veeg het sneeuw/ijs richting uw eigen tuin, zodat straatkolken vrij blijven en het water goed weg kan spoelen bij dooi.
  • Zorg voor goede banden (bij voorkeur winterbanden) met juiste spanning en goed profiel, als u met de auto de weg op moet. Voldoende ruitenvloeistof en schone ramen zijn ook een must voor goed zicht.

Contact

Hebt u vragen over gladheidsbestrijding?