Gladheidbestrijding

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom voorzien wij primaire wegen (voor hulpverleningsdiensten), hoofdfietspaden, wegen voor openbaarvervoerslijnen en de toegangen tot medische posten van wegenzout voordat het glad wordt. Met behulp van het meetsysteem van de provincie Overijssel en gegevens van meteoconsult bepalen wij wanneer wij gaan strooien. Het kan daarom voorkomen dat wij midden op de dag of in de nacht strooien. Wij voorzien niet alle wegen preventief van strooizout. Wij hanteren namelijk de 500/3000 meter regel. Woningen binnen de bebouwde kom liggen niet meer dan 500 meter van een gestrooide route en woningen in het buitengebied niet meer dan 3000 meter van een gestrooide route.

Welke wegen wij strooien vindt u op de kaart routes gladheidsbestrijding.

Natstrooiers: beter voor het milieu
Wanneer wij strooien gebruiken wij natstrooiers. Natstrooiers zorgen ervoor dat het wegenzout nat op de weg wordt aangebracht, zodat het beter op de weg blijft liggen. Op deze manier hebben wij per strooibeurt minder zout nodig, dit komt het milieu ten goede.

Strooien bij aanhoudende gladheid en sneeuw
Bij extreme gladheid (langdurige sneeuwval en bij ijzel) zullen wij de overige wegen in onze gemeente (achteraf) strooien.

Aanpak

Blijft het glad op een strooiroute ondanks dat wij hebben gestrooid? Maak online een melding.

Termijn

Wij strooien in de periode van half november tot en met eind maart.

Bijzonderheden

Wat kunt u zelf doen tegen gladheid?

  • Zorg dat uw auto zoveel mogelijk in de parkeervakken staat of als dit mogelijk is op uw eigen terrein/oprit.
  • Probeer uw stoep zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Veeg het sneeuw/ijs richting uw eigen tuin, zodat straatkolken vrij blijven en het water goed weg kan spoelen bij dooi.
  • Zorg voor goede banden (bij voorkeur winterbanden) met juiste spanning en goed profiel, als u met de auto de weg op moet. Voldoende ruitenvloeistof en schone ramen zijn ook een must voor goed zicht.

Contact

Hebt u vragen over gladheidsbestrijding?