Gevonden en verloren voorwerpen

U kunt bij ons aangifte doen wanneer u een voorwerp hebt gevonden, zoals tassen, sieraden, sleutels en portemonnees. U kunt het voorwerp bij ons afgeven of thuis bewaren.

Hebt u een voorwerp verloren? Wekelijks publiceren wij een overzicht van gevonden voorwerpen op deze pagina. Misschien is uw verloren voorwerp inmiddels in onze gemeente gevonden. 

Aanpak

Digitaal regelen
Meld online een gevonden voorwerp wanneer u een voorwerp hebt gevonden. U kunt ervoor kiezen om het voorwerp thuis te bewaren of om het bij ons af te geven. Wanneer u het voorwerp zelf bewaart dan moet u ook aangifte doen van een gevonden voorwerp. Wanneer u het voorwerp bij ons afgeeft, doet u afstand van uw rechten om na afloop van de bewaartermijn van 1 jaar eigenaar te worden van het voorwerp.

Aan de balie regelen
U kunt uw gevonden voorwerp bij de balies in het gemeentehuis en in het Holstohus aangeven.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Kosten

Het aangeven van een gevonden voorwerp kost niets.

Termijn

Als u het voorwerp thuis wil bewaren, moet u het tenminste 1 jaar bewaren in de staat waarin u het voorwerp vond. De gemeente bewaart voorwerpen die minder waard zijn dan € 450,- drie maanden. Daarna worden ze verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voorwerpen die meer waard zijn dan € 450,- bewaart de gemeente 1 jaar.

Bijzonderheden

Gevonden identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen
Bent u uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs kwijt? Doe hiervan aangifte bij de gemeente. Wij maken een bewijs van vermissing op, zodat u een nieuwe identiteitskaart, een nieuw paspoort of een nieuw rijbewijs aan kunt vragen. Hebt u een identiteitskaart, paspoort en rijbewijs gevonden? Geef deze altijd bij de gemeente af.

Aangifte bij de politie of niet?
Diefstal is en blijft een zaak van de politie. Als uw eigendommen zijn gestolen, moet u daarvan aangifte doen bij de politie. U kunt ook aangifte doen op het politiebureau.

Contact

Hebt u vragen over gevonden voorwerpen?