Geregistreerd partnerschap, melding

U kunt zelf een locatie kiezen, als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie. U hebt er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan. Krijgt u toestemming? Dan kunt u een geregistreerd partnerschap aangaan.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan? Lees dan ook de informatie op de pagina trouwen in Nederland als u in het buitenland woont.

Aanpak

Aan de balie regelen
Bij het melden van een partnerschap vragen wij om:

  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Gegevens van de getuigen.

Bent u in het buitenland geboren? Dan vragen wij ook om:

  • Geboorteakte.
  • Bewijs van ongehuwd zijn.

Wat u nodig heeft bij het melden van een partnerschap kan verschillen. Neem daarom altijd eerst contact op met het klantcontactcentrum.

Kosten

Een geregistreerd partnerschap melden is gratis. 

Termijn

Een partnerschapsmelding is 1 jaar geldig. Er moeten minimaal 2 weken zitten tussen de melding en uw partnerschap.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een geregistreerd partnerschap zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind hebt of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan;
  • U bent niet getrouwd en staat ook niet geregistreerd als partner;
  • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter;
  • Eén van de twee partners moet Nederlander zijn of in Nederland wonen.
  • U en uw partner zijn geen directe familie van elkaar. (Geen ouder of kind, grootouder of kleinkind, broer of zus, halfbroer of halfzus en neef of nicht).

Contact

Maak voor het melden van een partnerschap een afspraak bij het klantcontactcentrum. Aangifte van partnerschap vindt plaats tijdens openingstijden van het klantcontactcentrum. Een partnerschapsmelding doet u samen met uw toekomstige partner, bij voorkeur in de gemeente waar u gaat trouwen.

Heeft u vragen over het melden van een geregistreerd partnerschap?