Geregistreerd partnerschap

Als je een geregistreerd partnerschap aangaat, kun je met ons afspraken maken over het registreren van jouw partnerschap, bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kun je afspraken maken over hoe de ceremonie er uit komt te zien. Voor een geregistreerd partnerschap zet je een handtekening. Daar moeten getuigen bij zijn. Dit zijn minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen. Een jawoord is geen onderdeel van de plechtigheid, maar kan wel als je dat wilt.

In Olst-Wijhe kun je op maandagochtend om 8.30 uur en 8.45 uur in het gemeentehuis in Wijhe gratis jouw partnerschap laten registreren. Op deze momenten is er ruimte voor één bruidspaar en hun getuigen. Je krijgt dan een korte plechtigheid zonder toespraak en gastvrouw, alleen formaliteiten. Reserveer op tijd, voor het gratis registreren van een partnerschap om teleurstellingen te voorkomen.

Je kunt op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe je partnerschap ook laten registreren met een verkorte ceremonie. Een (Buitengewoon) Ambtenaar Burgerlijkse Stand ((B)ABS)) uit de gemeente Olst-Wijhe voltrekt deze ceremonie. Hierbij mogen maximaal 15 gasten (inclusief getuigen en fotograaf) aanwezig zijn. Voor een korte algemene toespraak neemt de ambtenaar voor meer informatie digitaal of telefonisch contact met jullie op.

Aanpak

Online in ondertrouw gaan

Je kunt online de datum van jouw huwelijk of partnerschapsregistratie vastleggen en hiervan een melding doen.
Bij jouw online melding is het handig dat je een aantal beslissingen hebt genomen en dat je bepaalde documenten bij de hand hebt:

 • Jouw keuze voor de dag, het tijdstip en de locatie van jouw plechtigheid;
 • de brief van de locatie waar de plechtigheid plaatsvindt. Gaat het om een eenmalig aangewezen locatie, dan heb je het besluit van de gemeente nodig.
 • trouw je of registreer je  jouw partnerschap in het stadhuis, dan reserveer je de ruimte tijdens de melding;
 • jouw keuze voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Let op: alleen als je een afspraak hebt gemaakt met de trouwambtenaar, kun je de naam vermelden in jouw melding;
 • heb je een buitengewoon ambtenaar die benoemd is voor 1 dag? Dan heb je het besluit van de gemeente nodig;
 • de kopieën van de legitimatiebewijzen van jezelf, jouw partner en de getuigen.

De gevraagde bestanden voeg je toe tijdens het doen van de online melding.

Bevestiging online in ondertrouw gaan

Nadat wij jouw online melding ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging via de e-mail.
Als jouw melding akkoord is, dan ontvang je hiervan een bevestiging. Deze bevestiging krijg je ook via de e-mail. Is de melding niet akkoord of hebben wij vragen, dan nemen wij contact met jou op.

Online melding niet altijd mogelijk

Het is niet altijd mogelijk een online melding te doen van jouw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Meer informatie hierover vind je in het tabblad met de voorwaarden. 

Aan de balie regelen

Je kunt een afspraak maken bij Publiekszaken voor zowel de aangifte als voor het registeren van het partnerschap zelf. Wanneer je de ceremonie op een alternatieve locatie laat plaatsvinden, neem dan een ingevulde en ondertekende overeenkomst alternatieve trouwlocatie mee.

Kosten

De kosten van een geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis of bij een alternatieve locatie zijn:
 • Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur - € 369,70
 • Kosteloos: maandag om 08:30 en 08:45 uur - € 0,-
 • Verkorte registratie: dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur - € 170,05
 • Buiten bovengenoemde tijden, alleen als er een BABS beschikbaar is - € 554,70
 • Behandeling aanvraag tot aanwijzing BABS voor 1 dag - € 170,05
 • Trouwboekje/partnerschapsboekje (luxe uitvoering) - € 13,65
 • Trouwboekje/partnerschapsboekje ((kunst) lerenuitvoering) - € 33,40
 • Ambtelijke getuigen (per getuige) - € 24,10

Voorwaarden

Je kunt alleen een geregistreerd partnerschap aangaan, als je:

 • Niet al bent getrouwd met iemand anders.
 • Niet al geregistreerd partner van iemand anders bent.
 • 18 jaar of ouder bent.
 • Geen familie bent van je partner (bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind).
 • Getuigen hebt met een leeftijd van 18 jaar of ouder.

Voordat je jouw partnerschap kunt registreren, moet je aangifte doen. Kijk voor meer informatie bij 'aangifte geregistreerd partnerschap'.

Contact

Neem contact op met Publiekszaken om de ceremonie te plannen en vast te leggen. Je kunt zelf kiezen in welke gemeente je het partnerschap wil registeren.

Heb je vragen over een geregistreerd partnerschap?