Eerste inschrijving in Nederland

Als je in Nederland komt wonen, moet je je inschrijven bij een gemeente.

Heb je niet eerder in Nederland gewoond?
Je moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heb je al eerder in Nederland gewoond, maar ben je voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet je ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Aanpak

Om je voor het eerst in te schrijven, hebben wij verschillende documenten van je nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit jouw nationaliteit blijkt;
 • een bewijs dat je woonruimte hebt, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand;
 • een akte van geboorte, als je geboren bent in het buitenland;
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraag je aan bij de IND;
 • als je uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht;
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte;
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden);
  • geboorteakten van de kinderen;
  • bewijs van ongehuwdheid.

Heb je een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Aan de balie regelen
Je schrijft je in bij de gemeente. Je doet dit persoonlijk. Maak hiervoor wel eerst telefonisch een afspraak.

Termijn

Schrijf jezelf binnen 5 werkdagen na aankomst in Nederland in bij de gemeente. Wij kunnen je een boete opleggen, wanneer je niet houd aan de aangiftetermijn.

Voorwaarden

Je moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen. Als je met je hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook jouw partner en jouw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Contact

Maak voor een eerste inschrijving in Nederland een afspraak. Je kunt tijdens openingstijden telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Heb je vragen over een eerste inschrijving in Nederland?