Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als wij te laat een beslissing nemen op jouw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, heb je mogelijk recht op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan je moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is, tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 23,- per dag. De 14 dagen daarna € 35,- per dag en de overige dagen € 45,- per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1.442,-.

Je stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heb je recht op een dwangsom.

Bij meer dan 1 aanvrager, wordt de boete gelijk verdeeld over de aanvragers.

Aanpak

Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing, moet je dit zelf melden. Dit doe je schriftelijk.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk een dwangsom opleggen. Je kunt hiervoor het pdf bestand gebruiken.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je het formulier Dwangsom invullen.

Voorwaarden

In sommige gevallen heb je geen recht op een dwangsom:

  • Als de gemeente door jouw veel te laat op de hoogte is gesteld.
  • Als de aanvrager geen betrokkene is.
  • Als de aanvraag niet volledig is.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heb je een vraag over een dwangsom?