Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen maar wilt u wel goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De gemeente Olst-Wijhe heeft met Salland Zorgverzekeringen afspraken gemaakt over een passende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Deze collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bij de collectieve zorgverzekering betaalt de gemeente mee aan de kosten voor de premie. Zo blijft de premie voor u betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk.

Aanpak

U kunt elk jaar opnieuw uw eigen zorgverzekering kiezen. Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar of gebruik maken van deze gemeentepolis? Doe dat vóór 1 januari.
Voor de collectieve zorgverzekering kunt u zich vanaf november weer aanmelden. Op deze pagina leest u dan meer informatie.

Digitaal regelen
Meld u aan via de site Gezond Verzekerd. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan de gemeentepolis. Mogelijk vragen wij hiervoor gegevens bij u op.

Schriftelijk regelen
U kunt zich ook schriftelijk aanmelden via het aanmeldformulier gemeentepolis voor de collectieve zorgverzekering.

Stuur daarbij de volgende gegevens op:

  • Kopie geldig identiteitsbewijs;
  • Meest recente inkomensspecificatie(s) en bankafschriften van al uw bankrekeningen over de afgelopen maand.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kunt u een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen. Vergeet niet uw bewijsstukken mee te nemen.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Olst-Wijhe.
  • Uw netto inkomen per maand is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. In de informatiefolder staan de inkomensgrenzen aangegeven.
  • Uw spaargeld en/of ander vermogen is lager dan de geldende vermogensgrens. In de informatiefolder staan de vermogensgrenzen aangegeven (het vermogen in uw woning telt niet mee).

Contact

Voor vragen over de samenstelling van een pakket en de premies kunt u contact opnemen met de klantenservice van Salland Zorgverzekeringen (0570) 68 7490. Lees meer in de informatiefolder of kijk op de site van Salland Zorgerverkeringen.

Heeft u vragen over een collectieve aanvullende zorgverzekering/gemeentepolis?

  • Neem online contact met ons op
  • Bel ons op 14 0570 (zonder kengetal) of 0570 – 568080
  • Bezoek onze balies in het gemeentehuis en/of het Holstohus.
  • Kom langs op ons inloopspreekuur: elke maandagmiddag in het Holstohus van 14.00 uur tot 15.30 uur en elke dinsdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe.
  • Bekijk hoe u ons op andere manieren bereikt.