Collectevergunning

Collecteren is de inzameling van geld of goederen. Over het algemeen gaat de opbrengst van een collecte naar een goed doel. Een collectant moet kunnen laten zien dat hij aan de organisatie is verbonden, bijvoorbeeld door een speciaal identiteitsbewijs. In sommige gevallen verleent de gemeente een vergunning voor het houden van een collecte. Wanneer een inzameling in besloten kring of door een instelling met een CBF-keurmerk wordt gehouden is geen vergunning nodig.

Een overzicht van de collectanten vindt u via de site van CFB. U kiest dan alleen nog het jaartal waarop u wilt zoeken.

Venten
Venten is het te koop aanbieden van producten aan de deur. Denkt u hierbij aan de verkoop van rookworsten of oliebollen door de plaatselijke sportvereniging Een SRV-wagen die door een wijk rijdt en waar men boodschappen kan kopen valt bijvoorbeeld ook onder venten. Verenigingen hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen of hiervan een melding te doen bij de gemeente. Zij mogen ook zelf bepalen in welke periode zij hun producten verkopen. Dit kan betekenen dat er in één week meerdere verkoopacties zijn.

Colporteren
Colportage is wanneer een persoon beroepsmatig leningen aanbiedt of goederen/diensten verkoopt aan de deur of op straat. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een energiecontract of een stofzuiger. Ook hiervoor hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.

Aanpak

DigiDDigitaal regelen
Vraag online een collectevergunning aan met behulp van uw DigiD inloggegevens. Nadat u een collectevergunning hebt aangevraagd, ontvangt u een bevestiging.

Schriftelijk regelen
U kunt schriftelijk een collectevergunning aanvragen. Meld bij een vergunningsaanvraag het volgende:

  1. De naam van de organisatie die de collecte gaat organiseren.
  2. Het doel waaraan de opbrengst wordt besteed.

Wilt u bij bij een plaatselijke activiteit ook het volgende vermelden:

  • Naam van de persoon die de actie/collecte meldt.
  • Datum waarop de actie/collecte plaatsvindt.
  • Bestemming van de opbrengst actie/collecte.
  • Plaats waar de actie/collecte plaatsvindt.

Om de kans op toewijzing te vergroten,  u het beste vooraf het collecteplan bij de gemeente inzien.

Privacy
Voor dit onderwerp is onze privacyverklaring van toepassing. Wij vragen voor het behandelen van uw aanvraag om uw persoonsgegevens via een online formulier. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerkingen van uw gegevens? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Kosten

Het melden van een plaatselijke actie en/of een collecevergunning is gratis.

Termijn

Voor het melden van een plaatselijke actie worden de volgende termijnen gehanteerd:

Actie in januari tot en met maart:
Uiterste inleverdatum bij de gemeente 15 december (jaar ervoor).

Actie in april tot en met juni:
Uiterste inleverdatum bij de gemeente 15 maart.

Actie in juli tot en met september:
Uiterste inleverdatum bij de gemeente 15 juni.

Actie in oktober tot en met december:
Uiterste inleverdatum bij de gemeente 15 september.

Na het vaststellen van de Agenda Plaatselijke Acties plaatst de gemeente deze acties op de activiteitenkalender.

Voorwaarden

Het college stelt per kwartaal een agenda vast van (te houden) plaatselijke acties en collectes. Het houden van een collecte of het organiseren van een actie zonder dat daarvoor melding is gedaan, is niet toegestaan

Bijzonderheden

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) onderzoekt of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Dit bureau geeft zogenoemde steunwaardigheidsverklaringen af. Op de website van CBF vindt u het overzicht met collectes in Olst-Wijhe.

Contact

Hebt u vragen over een collectevergunning?