Archief van de gemeente

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden:

  • geboorteakten: 100 jaar;
  • huwelijksakten: 75 jaar;
  • overlijdensakten: 50 jaar.

U kunt openbare akten meestal ook vinden op de website wiewaswie.nl

Aanpak

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten

Voor eventuele kosten die verbonden zijn aan archiefonderzoek kunt u terecht bij het HCO.

Voorwaarden

U kunt alleen openbare stukken inzien.

Contact

De oude te bewaren archieven van de voormalige gemeenten Olst en Wijhe zijn overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle. U kunt daar stamboomonderzoek en algemeen historisch onderzoek met betrekking tot de voormalige gemeente Olst en Wijhe doen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het HCO via het e-mailadres contacthco@historischcentrumoverijssel.nl.