Afvalcontainers

Is uw afvalcontainer kapot of wilt u uw afvalcontainer ruilen voor een kleinere of grotere container? U kunt een nieuwe container aanvragen bij Rova. Is uw afvalcontainer verdwenen? Doe dan eerst aangifte bij de politie voordat u een nieuwe afvalcontainer aanvraagt.

Formaat van uw container wisselen
Komt u in onze gemeente wonen of bent u binnen onze gemeente verhuisd, dan is het mogelijk om binnen 3 maanden na vestiging op het nieuwe adres, de containers gratis om te ruilen voor een groter of kleiner formaat. Bent u niet verhuisd, maar wilt u toch ruilen, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Geen gebruik containers
Gebruikt u uw container of ROVA-pasje niet? Dan kunt u deze niet inleveren bij ROVA. Uw container en pasje horen namelijk bij uw woning. Gaat u verhuizen? Laat uw containers en ROVA-pasje dan achter voor de nieuwe bewoners.

Inschrijving nieuwe woning
Het duurt ongeveer 10 werkdagen voordat uw inschrijving op het nieuwe adres is verwerkt in het ROVA-systeem. In deze dagen is uw container en/of ROVA-pasje geblokkeerd en kunt u geen afval aanbieden.

Leegstand van een woning na verhuizing of overlijden
Wanneer een woning leeg komt te staan eindigt de belastingplicht, bijvoorbeeld na verhuizen of overlijden. De al betaalde belasting wordt dan verrekend en/of de erven ontvangen vermindering. ROVA blokkeert de containers en/of ROVA-pas voor het huishoudelijk afval 30 dagen na de datum van verhuizen en/of overlijden. Dit betekent dat nabestaanden na 30 dagen geen huisvuil meer aan kunnen bieden.

Aanpak

U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan bij Rova. U hebt bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs nodig.

Afval aanbieden
Bekijk de kaart van Olst-Wijhe met alle locaties waar u afval en grondstoffen aan kunt bieden.

Kosten

Wilt u van formaat wisselen (omdat u meer of minder afval hebt) dan kan dat tegen betaling.

 • € 45,- als de container door Rova aan huis wordt afgeleverd
 • € 15,00 als u de container zelf ophaalt bij Rova
 • € 7,50 als u een pasje wil gebruiken voor een ondergronds systeem

Bijzonderheden

Er bestaan twee verschillende formaten afvalcontainers, namelijk een container van 140 liter een een container van 240 liter. Wilt u van formaat wisselen (omdat u meer of minder afval hebt) dan kan dat tegen betaling.

We gebruiken containers als volgt:

 • Oranje container
  In de oranje container zamelen we grondstoffen in: PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons). Deze container wordt 1 x per 4 weken gratis geleegd door ROVA.
 • Groene container
  De groene container is voor gft-afval en wordt ook 1 x per 2 weken gratis geleegd door ROVA.
 • Blauwe container
  In Herxen en Olst zamelt ROVA in de blauwe container oud papier in. In de overige kernen wordt het oud papier opgehaald of zijn er brengpunten.
 • Ondergrondse verzamelcontainer
  In ondergrondse verzamelcontainers kunt u uw restafval kwijt. Om een ondergrondse verzamelcontainer te kunnen gebruiken hebt u een ROVA-pasje nodig. Het ROVA-pasje registreert het gebruik van de verzamelcontainer. U betaalt dus alleen voor hetgeen dat u daadwerkelijk in de container doet.

Contact

Hebt u vragen over afvalcontainers of is uw afvalcontainer niet opgehaald? Neem dan contact op met Rova.