Adresonderzoek

Bij de gemeente moet iedereen ingeschreven staan op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een administratief onderzoek starten.
Staat er iemand op jouw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

Aanpak

Je vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

Schriftelijk regelen

Je kunt ons schriftelijk verzoeken om een adresonderzoek te starten. Stuur daarbij de volgende documenten op:

  • Jouw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat je de eigenaar of huurder bent van de woning.
  • Eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen.

Aan de balie regelen

Ook bij de balies van publiekszaken in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je om een adresonderzoek vragen. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak en vergeet niet je bewijsstukken mee te nemen.

Termijn

Het onderzoek duurt maximaal 3 maanden.

Bijzonderheden

Adresonderzoeken

Wij werken samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en verschillende uitvoeringsinstanties (zoals: UWV, CJIB, DUO en SVB) aan de adreskwaliteit in het project: Samen werken aan Adreskwaliteit. Doel van het project is, controleren of de gegevens, zoals die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP) overeenkomen met de werkelijke woonsituatie. Medewerkers van de gemeente kunnen hiervoor huisbezoeken afleggen.

Wanneer wij op huisbezoek gaan, legitimeren wij ons altijd met een legitimatiebewijs van de gemeente. Wij nemen bij een huisbezoek samen met jouw een korte vragenlijst door en rapporteren de antwoorden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken levert ons de adressen voor de huisbezoeken aan. Inmiddels nemen 165 gemeentes deel aan dit landelijke project.

Contact

Heb je een vraag over een adresonderzoek?